STÉPHAN MACCHI JE ZAŠTITNO LICE SLJEDEĆIH BRANDOVA: